L’Asociación Nacional de Estudiantes de Matemáticas (ANEM) és la associació sectorial dels estudis de matemàtiques i d’estadística d’Espanya. Està constituïda per estudiants de grau, de llicenciatura i de màster de matemàtiques, encara que també en formen part alguns antics alumnes. L’objectiu principal de l’ANEM és la comunicació entre els estudiants dels ensenyaments universitaris de tot Espanya, despertar l’interès de la societat per les matemàtiques i oferir serveis útils als seus associats durant la seva estada a la universitat. Entre aquests serveis, podem esmentar:

  • Compartir informació sobre sortides professionals, olimpíades, beques, concursos…
  • Organitzar activitats científiques o lúdiques, com conferències, trobades, jornades…
  • Fomentar la realització de pràctiques en empreses.
  • Actuar de mediadors en qualsevol problema que pugui sorgir entre els estudiants.
  • Apropar a la societat les activitats relacionades amb les matemàtiques, organitzades per l’associació i altres institucions (universitats, Real Sociedad Matemática Española, Societat Catalana de Matemàtiques, etc.)

Entre totes aquestes actuacions, una de les activitats més importants és l’ENEM, del qual l’ANEM és l’associació organitzadora en última instància. En aquest congrés hi participen sempre molts membres de l’ANEM i es pretén donar cabuda a tots els seus objectius mitjançant les activitats que s’hi desenvolupen. A més, el darrer dia tindrà lloc l’Assemblea General de l’associació.