L’ENEM (Encuentro Nacional de Estudiantes de Matemáticas) és el congrés de l’ANEM (Asociació Nacional d’Estudiantes de Matemàtiques), que és l’associació sectorial d’aquest col·lectiu a Espanya. És un congrés obert a tots els estudiants de matemàtiques i d’estadística de les universitats de l’Estat espanyol. La seva primera edició va tenir lloc a Granada l’any 2000 (amb motiu de l’Any Internacional de les Matemàtiques), i des d’aleshores s’ha celebrat anualment en diverses ciutats de l’estat.

L’ENEM reuneix cada any joves de tot l’estat i és una oportunitat molt bona per conèixer estudiants de matemàtiques de diverses universitats, posar en comú idees i desenvolupar projectes. Per això, s’ha convertit en un punt de trobada d’àmbit estatal, que ha arribat a superar els 200 participants en algunes de les seves edicions.

Per ordre cronològic, les seus que han acollit els ENEM durant aquests anys, són:

La missió de l’ENEM és de caràcter cultural. Durant la trobada s’organitzen una sèrie de xerrades de contingut matemàtic, que abasten àrees diferents i són d’un nivell divulgatiu, que tots els estudiants poden seguir. Els temes de les xerrades poden ser molt variats: des d’àmbits clàssics com l’àlgebra o la teoria de nombres, fins a la relació que existeix entre matemàtiques i màgia, o música o, fins i tot, gastronomia, passant també per l’ensenyament de les matemàtiques. I a més de les conferències, l’«Encuentro» inclou tallers matemàtics de caràcter lúdic i altres activitats relacionades amb les matemàtiques. En ocasió d’aquest esdeveniment, s’organitzen visites culturals a la ciutat on es celebra el congrés, així com a algun punt proper d’especial interès. D’altra banda, l’ANEM sempre es reserva una tarda per poder celebrar la seva Assemblea General.

L’ENEM, a més, obre les seves portes a totes aquelles persones alienes als estudis de matemàtiques que desitgin conèixer-les. La participació oberta serveix de pont entre les matemàtiques i la resta d’àmbits dels estudis científics, i permet així que els propis estudiants obtinguin una visió més global de les ciències i les seves aplicacions.